I.C.V.K   
   Instituut voor Continue Vorming in de Kinesitherapie
Kom kennismaken op  de
Info- en openklasdag

in het ICVK Vormingscentrum Van Der Valk Hotel
zaterdag 15 september 2018 van 10 tot 13u
Opleidingscentrum VAN DER VALK HOTEL NAZARETH, autosnelweg E17, 9810 Nazareth
Programmatie voor het  academiejaar 2018 – 2019
De cursussen
  • Normaliserende technieken van  het Bekken en de Wervelkolom
  •  Normaliserende technieken van de perifere gewrichten
Inhoudelijk omvatten deze cursussen:
  • Een anatomisch en biomechanisch overzicht
  • Het klinisch onderzoek naar de causale structurele letsels
  • De manipulatieve nomalisaties via:
    • HVT : High Velocity Technieken
    • STT  : Soft Tissue Tecnieken
Deze cursussen bieden een unieke kans tot een  eerste contactname of een verrijking van uw reeds verworven kennis in de reeducatie van het bekken en wervelkolom en van de perifere gewrichten.

Elke cursus omvat 120 lesuren gedurende 7 weekends gespreid over één academiejaar.
Een rijk geïllustreerd cursuspakket wordt digitaal aangeboden.

Het collegegeld op jaarbasis bedraagt
€ 1.900, koffiepauzes inbegrepen.
Dit bedrag wordt door de Vlaamse  Gemeenschap voor 40% gesubsidieerd.

Cursusdata voor het  academiejaar 2018-2019

Normaliserende technnieken van het Bekken en de Wervelkolom
Data Thema
1e seminarie: 6-7 oktober 2018 Het  Sacro-Iliacaal  gewricht – Het Ilium
2e  seminarie: 20-21 oktober 2018
Het Sacro-Iliacaalgewricht – Het Sacrum
3e seminarie: 15-16 december  2018 De lumbale wervelzuil
4e seminarie:  12-13 januari 2019 De thorax, de dorsale en cervicale costae
5e seminarie: 16-17 maart 2019 De  cervicale  wervelzuil
6e seminnarie:  11-12 mei 2019 De wervelzuil in de cranio-sacrale relatie
7e seminarie: 15-16 juni 2019 Evaluatie


Normaliserende technieken van de perifere gewrichten

Data Thema

1e seminarie: 6-7 oktober 2018 Het heupgewricht

2e seminarie: 20-21oktober 2018
Het kniegewricht

3e seminarie: 15-16 december 2018 De voetgewrichten

4e seminarie: 12-13 januari 2019 Het schoudergewricht

5e  seminarie: 16-17  maart 2019 De elleboog- en polsgewrichten

6e seminarie:  11-12 mei 2019 De relatie perifere gewrichten en wervelkolom

7e seminarie: 15-16 juni 2019 Evaluatie
De locatie:  Het I.C.V.K. Vormingscentrum – Hotel  Van Der Valk, Nazareth, E17, richting Kortrijk.

informatie
Secretariaat I.C.V.K.
Rijsheuvelstraat,  29,  2600 Berchem (Antwerpen)
tel: 03/23 00 419  -  neefs.jean@outlook.com www.ICVK.be